Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate

Semnare document stare civila
Traduceri Milano

Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate

Via Cilea, 126, cap 20151, Milano (MI), Tel: +39.345.235.2115

  • Servicii de excelenta |
  • 5
Contacteaza Birou

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români eliberate de autorităţile italiene au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române.

Cetăţenii români au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la primirea extrasului de stare civilă să solicite transcrierea /înscrierea.

Cadrul legal prevede că, în cazul în care întocmirea actului nu a fost efectuată la oficiul consular, acesta se efectuează în România la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ teritoriale pe a cărei rază se află domiciliul.

Transcrierea actelor în registrele de stare civilă se poate face doar în baza unei procuri notariale sau consulare.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie cererea se adresează primarului de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia domiciliază, după caz.

În cazul transcrierii certificatului de deces cererea se adresează primarului locului de domiciliu al solicitantului sau primarului de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Actele de stare civilă originale trebuie să aibă Apostila din țara în care au fost eliberate. Pentru țările care nu sunt membre ale Convenției de la Haga, vizarea actelor se va face de către Ministerul de Externe din țara emitentă sau de misiunea diplomatică românească din aproprierea domiciliului solicitantului din străinătate.

Informațiile cu privire la întreaga documentație necesară și costurile aferente vor fi puse la dispozitie, la cerere, prin email.

Distribuie:

Doar servicii de excelenta!