PERMIS DE CONDUCERE

Permis de conducere
Traduceri Milano

PERMIS DE CONDUCERE

Via Cilea, 126, cap 20151, Milano (MI), Tel: +39.345.235.2115

 • Servicii de excelenta |
 • 5
Contacteaza Birou

Cetățenii români cu domiciliul în România care nu pot solicita eliberarea unui nou permis de conducere personal, o pot face prin mandatar cu procură specială.  Pentru a veni în sprijinul acestora, pot obținere permisul de conducere, făcând toate demersurile în numele dvs., așa încât să evitați deplasarea în țară.

 

În acest sens este necesară obținerea unei procuri autentificate de Consulatul României în Italia.

Documente necesare întocmirii procurii

 • un document de identitate românesc valabil (carte/buletin de identitate, pașaport) (copie și original);
 • 5 fotografii cu bandă albă, în format 35 x 38,5 mm;
 • datele împuternicitului (CNP, data și locul nașterii, domiciliul, seria și nr. cărții de identitate).
 • Taxa consulară pentru autentificarea procurii – GRATUIT

 

Împuternicitul va trebui să prezinte în România::

 • Procura autentificată de consulat + 1 foto certificată de consulat;
 • Cererea privind eliberarea permisului de conducere (se completează la consulat);
 • Copie a actului de identitate românesc al titularului, din care rezultă că acesta are domiciliul în România, certificată de consul;
 • Actul de identitate al mandatarului, original și fotocopie;
 • Dovada plății taxelor aferente eliberării permisului de conducere;
 • Permisul de conducere se depune în situația în care se află în posesia titularului, în caz contrar acesta urmând să completeze pe cerere motivul lipsei documentului
 • Dacă se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia, documentul emis de o unitate medicală autorizată, în original, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită permisul de conducere. Dacă documentul medical este emis de autoritățile italiene, acesta va trebui apostilat la prefectura italiană și însoțit de o traducere legalizată în limba română (dacă traducere se efectuează în Italia, va trebui apostilată și traducerea).

 

Pentru a fi recunoscute în statele semnatare ale Convenției de la Haga, actele trebuie să fie certificate cu Apostila de la Haga. Dacă actele vor fi folosite în alte state nesemnatare ale Convenției de la Haga, pentru a fi recunoscute, trebuie să fie supralegalizate succesiv pe cale administrativă și consulară.

 

În cazul în care nu aveți documentele necesare traduse, efectuez traduceri din/în mai multe limbi.

Pentru detalii suplimentare și o cotație de preț, vă rog să-mi transmiteți solicitarea dvs. prin formularul de contact.

Distribuie:

Doar servicii de excelenta!