ÎNSCRIEREA ÎN ROMÂNIA A DIVORȚULUI PRONUNȚAT ÎN ITALIA

Certificare divort
Traduceri Milano

ÎNSCRIEREA ÎN ROMÂNIA A DIVORȚULUI PRONUNȚAT ÎN ITALIA

Via Cilea, 126, cap 20151, Milano (MI), Tel: +39.345.235.2115

 • Servicii de excelenta |
 • 5
Contacteaza Birou

Cetățenii români au obligația înscrierii schimbărilor intervenite în statutul lor civil în registrele de stare civilă române. Divorțul pronunțat în străinătate trebuie comunicat primăriei care are în păstrare certificatul de căsătorie. Această mențiune este indispensabilă pentru solicitarea actelor de identitate precum carte de identitate și pașaport.

Pentru a evita deplasarea în România pot obține pentru dvs. înscrierea mențiunii de divorț pe certificatul de naștere.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României acreditate în străinătate nu pot înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă înregistrate/înscrise la misiune/oficiu, referitoare la modificările intervenite în starea civilă al persoanei.

Hotărârile pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene vor fi recunoscute de plin drept în România, în conformitate cu prevederile Tratatului pentru instituirea Comunității Europene, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent şi se vor înscrie în registrele de stare civilă numai cu avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Pentru solicitarea acestui serviciu este necesară o procură specială.

Procura se poate face la un notar public din străinătate sau la oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

 

Actele necesare înscrierii divorțului pronunțat în Italia

 • Certificatul/extrasul de căsătorie românesc;
  În cazul în care căsătoria nu a fost înscrisă în România este necesară înscrierea/transcrierea acesteia în registrele de stare civilă din România. Pentru acest lucru este necesar certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original cu apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz, cu ajutorul căruia se va solicita înscrierea/transcrierea căsătoriei, pas anterior indispensabil în vederea înscrierii divorțului. În acest sens, vă rog să citiți secțiunea”Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate”.
  În cazul căsătoriei încheiate în Italia se poate depune extrasul actului de căsătorie italian model internațional (plurilingue) eliberat în baza Convenției referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă de la Viena din 8 septembrie 1976 care nu trebuie să aibă aplicată apostila și nici nu trebuie tradus în limba română, sau extrasul actului de căsătorie italian eliberat de ufficio anagrafe, legalizat cu apostila conform Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 la prefectura locală și traducerea în limba română a acestuia;
 • Sentinţa de divorţ (din străinătate) definitivă şi irevocabilă, în original, cu apostila convenţiei de la Haga;
  Hotărârile pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau ţările cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei vor fi recunoscute de plin drept în România, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent. Acestea se vor înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă NUMAI CU AVIZUL DIRECŢIEI PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE.
 • Traducerea legalizată a sentinței de divorț;
 • Certificat de naştere românesc;
 • Paşaportul românesc/cartea de identitate românească sau pașaportul străin, dupa caz.
 • Procură specială – original.

 

Pentru a fi recunoscute în statele semnatare ale Convenției de la Haga, actele trebuie să fie certificate cu Apostila de la Haga. Dacă actele vor fi folosite în alte state nesemnatare ale Convenției de la Haga, pentru a fi recunoscute, trebuie să fie supralegalizate succesiv pe cale administrativă și consulară.

În cazul în care nu aveți documentele necesare traduse, efectuez traduceri din/în mai multe limbi.

 

Pentru detalii suplimentare și o cotație de preț, vă rog să-mi transmiteți solicitarea dvs. prin formularul de contact.

Distribuie:

Doar servicii de excelenta!