Apostilarea documentelor originale în România

Aplicare apostila pe document
Traduceri Milano

Apostilarea documentelor originale în România

Via Cilea, 126, cap 20151, Milano (MI), Tel: +39.345.235.2115

 • Servicii de excelenta |
 • 5
Contacteaza Birou

Datorită colaborării cu liber profesioniști, persoane fizice și persoane juridice din București și din țară, asigur apostilarea documentelor orginale.

Apostila dovedeste că actul pe care e aplicată respectă cerințele de validitate prevăzute de un anumit stat. Lista actualizată a statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 1961, cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, se gaseste la adresa:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Autorităţile române competente să aplice apostila sunt:

CAMERELE NOTARILOR PUBLICI – începând cu 26 noiembrie 2010, aplică Apostila pe actele notariale întocmite de către notarul public cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 36/1995 (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură, traduceri legalizate).

INSTITUTIA PREFECTULUI – aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:

 • certificate de naştere formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de căsătorie formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de deces formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de cazier judiciar și certificate de cazier auto eliberate cu cel mult 6 luni în urmă
 • certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice
 • adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
 • adeverinţe privind componenţa familiei eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor
 • actele de studii preuniversitare
 • actele de studii superioare
 • documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini
 • certificate de botez/cununie vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
 • certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant vizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 • brevete de turism emise de Autoritatea Naţională pentru Turism
 • adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale
 • adeverinţe de calificare în diferite meserii vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti

NOTĂ: La diplomele de studii se face observaţia că, anterior apostilării, trebuie obţinută certificarea acestora prin Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

TRIBUNAL – aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

 • hotărâri judecătoreşti
 • actele originale care emană de la un executor judecătoresc
 • actele originale emise de Registrul Comerţului

Apostila română se prezintă sub forma unei pagini tipărită special şi andorsată (sigilat) la originalul documentului apostilat. Un exemplu de apostilă emisă de statul român este dată mai jos:

Apostilă emisă de statul român

Distribuie:

Doar servicii de excelenta!