ACTE DE STARE CIVILĂ (certificat de naștere/căsătorie/deces)

Stare civila, casatorie
Traduceri Milano

ACTE DE STARE CIVILĂ (certificat de naștere/căsătorie/deces)

Via Cilea, 126, cap 20151, Milano (MI), Tel: +39.345.235.2115

  • Servicii de excelenta |
  • 5
Contacteaza Birou

Datorită colaborarii cu liber profesioniști de pe întreg teritoriul țării, asigur obținerea actelor de stare civilă, precum certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces pentru persoanele aflate în străinătate care nu se pot deplasa personal în România.

 

Pentru solicitarea acestora este necesară o procură în baza căreia se pot obține rapid actele dvs. de la Oficiile de Stare Civilă din România, astfel dvs. evitați deplasarea în țară și birocrația.

Procura se poate face la un notar public din străinătate sau la oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

 

Actele necesare solicitării certificatelor de stare civilă:

  • Act de identitate titular – fotocopie;
  • Procură specială – original;
  • Dovada legăturii de rudenie (în cazul certificatului de deces).

 

În situația în care solicitantul certificatului de deces declară că este membru de familie, este necesară dovada legăturii de rudenie între acesta și persoana decedată, potrivit art. 405 si 406 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, eliberarea certificatului de deces persoanei îndreptațite se face la cererea acesteia la care se atașează documente justificative (contract de întreținere, beneficiarul unui testament, rentă viageră și alte cazuri asimilate celor menționate).

 

Pentru a fi recunoscute în statele semnatare ale Convenției de la Haga, actele trebuie să fie certificate cu Apostila de la Haga. Dacă actele vor fi folosite în alte state nesemnatare ale Convenției de la Haga, pentru a fi recunoscute, trebuie să fie supralegalizate succesiv pe cale administrativă și consulară.

 

În cazul în care nu aveți documentele necesare traduse, efectuez traduceri din/în mai multe limbi.

 

Pentru detalii suplimentare și o cotație de preț, vă rog să-mi transmiteți solicitarea dvs. prin formularul de contact.

Distribuie:

Doar servicii de excelenta!