Asistența prezentare cerere obținere cetățenie italiană

Steag Italia
Traduceri Milano

Asistența prezentare cerere obținere cetățenie italiană

Via Cilea, 126, cap 20151, Milano (MI), Tel: +39.345.235.2115

 • Servicii de excelenta |
 • 5
Contacteaza Birou

Datorită experienței personale dobândite în decursul anilor în care am lucrat în Italia, mă ocup personal de întregul demers în vederea prezentării cererii de acordare a cetățeniei, oferind asistență completă, începând de la completarea cererii și transmiterea telematică a acesteia, la solicitarea certificatelor necesare, până la prezentarea documentelor originale la sediul Prefecturii.

Cetățenia italiană se bazează pe principiul „ius sanguinis”, în virtutea căruia copilul născut din tată italian sau mamă italiancă este cetățean italian.

Dobândirea cetățeniei italiene de către străini este reglementată de legea nr. 91 din 5 februarie 1992.

CAZURILE ÎN CARE SE ACORDĂ CETĂȚENIA, PE BAZA CERERII:

Cetățenia cerută în baza rezidenței continue și legale în Italia

Pot solicita Cetățenia Italiană potrivit art. 9 Legea nr. 91 din 5 februarie 1992, străinii rezidenți pe teritotiul Italiei pentru o perioadă de:

 • Cetățenii Statelor din afara Uniunii Europene rezidenți de 10 ani
 • Cetățenii Statelor membre ale Uniunii Europene rezidenți de 4 ani
 • Refugiații politici sau apolizii (recunoscuți oficial): rezidenți de 5 ani de la recunoașterea statutului respectiv
 • Persoanele majore născute în Italia, rezidente de 3 ani
 • Persoanele originare din Italia (părinți sau bunici cetățeni italieni de la naștere), rezidente de 3 ani
 • Persoanele majore adoptate de un cetățean italian, rezidente de 5 ani (succesivi adopției)
 • Copiii majori ai părinților care au dobândit cetățenia italiană, rezidenți de 5 ani (ulteriori depunerii jurământului de către părinte)
 • Cetățenii străini angajați ai Statul Italian, rezidenți de 5 ani.

Documente de prezentat pentru cererea în baza rezidenței:

 • Certificat de naștere tradus și legalizat (nu este solicitat în cazul persoanelor născute în Italia).
 • Certificat de cazier judiciar din țara de origine (și din Statele de rezidență, după caz) apostilat/legalizat, împreună cu traducerea legalizată.
 • MODELLO 730/CUD pentru ultimii 3 ani
 • chitanța achitării taxei obligatorii de 200 €, (mod. 451), prevăzută de legea 94/2009, în  Contul curent nr. 809020 titular: MINISTERO INTERNO     D.L.C.I. – CITTADINANZA, detalii plată: „Cittadinanza – contributo di cui all’art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94”
 • un timbru fiscal de 16 euro.

Certificatul de naștere nu este necesar în cazul în care persoana s-a născut în Italia și nașterea a fost înregistrată în Italia.

În cazul femeilor care au dobândit numele soțul actual sau al soțului precedent, este necesar (cu excepția cazului în care pe certificatul de naștere străin nu este menționat și numele la avut la naștere) certificatul de căsătorie străin, indiferent de data la care a fost eliberat, în original sau în copie conformă și/sau o atestare Consulară care certifică că datele personale diferite se referă la aceeași persoană, indicându-le pe cele exacte și clarificând cauza diferențelor prezente în acte.

Apolizii și refugiații vor prezenta fotocopia certificatului de recunoaștere a statutului de apolid sau refugiat, iar originalul certificatului va fi prezentat în momentul depunerii cererii pentru conformitate.

Cetățenia cerută în baza căsătoriei cu un cetățean italian

Cetățeanul străin, apolidul, căsătorit cu un cetățean italian poate cere dobândirea cetățeniei italiene potrivit art. 5 Legea nr. 91 din 5 febbraio 1992, dacă:

 • are rezidența legală în Italia de cel puțin doi ani de la căsătorie (acest termen se reduce la jumătate dacă din casătorie au rezultat copii născuți sau adoptați de soți); dacă unul dintre soți a dobândit cetățenia italiană, termenul este de 2 ani de la data la care soțul a depus jurământul (acest termen se reduce la jumătate dacă din casătorie au rezultat copii născuți sau adoptați de soți);
 • a avut rezidența în străinătate, după trei ani de la data căsătoriei, iar actualmente are rezidența legală în Italia (acest termen se reduce la jumătate dacă din casătorie au rezultat copii născuți sau adoptați de soți)

IMPORTANT : de la momentul depunerii cererii și până la data adoptării decretului de acordare a cetățeniei, nu trebuie să intervină desfacerea, anularea căsătoriei sau separarea personală a soților sau încetarea efectelor civile ale căsătoriei; în mod special, soții trebuie să conviețuiască (ambii să fie înscriși pe adeverinţa privind componenţa familiei).

Documente de prezentat pentru cererea în baza căsătoriei:

 • Certificat de naștere tradus și legalizat (nu este solicitat în cazul persoanelor născute în Italia).
 • Certificat de cazier judiciar din țara de origine (și din Statele de rezidență, după caz) apostilat/legalizat, împreună cu traducerea legalizată.
 • chitanța achitării taxei obligatorii de 200 €, (mod. 451), prevăzută de legea 94/2009, în  Contul curent nr. 809020 titular: MINISTERO INTERNO     D.L.C.I. – CITTADINANZA, detalii plată: „Cittadinanza – contributo di cui all’art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94”
 • un timbru fiscal de 16 euro.


Certificatul de naștere nu este necesar în cazul în care persoana s-a născut în Italia și nașterea a fost înregistrată în Italia.

În cazul femeilor care au dobândit numele soțului actual sau al soțului precedent, este necesar (cu excepția cazului în care pe certificatul de naștere străin nu este menționat și numele la avut la naștere) certificatul de căsătorie străin, indiferent de data la care a fost eliberat, în original sau în copie conformă și/sau o atestare Consulară care certifică că datele personale diferite se referă la aceeași persoană, indicându-le pe cele exacte și clarificând cauza diferențelor prezente în acte.

Apolizii și refugiații vor prezenta fotocopia certificatului de recunoaștere a statutului de apolid sau refugiat, iar originalul certificatului va fi prezentat în momentul depunerii cererii pentru conformitate.

Costul serviciului de prezentare a cererii de cetățenie este de 100 euro (costul nu include eventuala obținere a certificatelor necesare).

 

Distribuie:

Doar servicii de excelenta!